Reklamační řád

24.03.2020


I.   Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadné nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem objednávky a faktury přinese do sídla firmy Barvy Kubíček s.r.o. Okružní ulice 2003, 347 01 Tachov. 

II.   Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo na zakoupené zboží do 14 (slovy čtrnácti) dnů od převzetí zboží vrátit a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka za odvoz není v částce zahrnuta).

Vrácené zboží kupující doručí na vlastní náklady na adresu sídla firmy a to: Barvy  Kubíček s.r.o. Okružní 2003, 347 01 Tachov společně s objednávkou a fakturou.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou částku za vrácené zboží v nejkatší možné době, a to na účet zákazníka, event. v případě nutnosti v hotovosti poštou.