Ochrana osobních údajů

24.03.2020

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytujete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaného společností Barvy Kubíček s.r.o. jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu anebo email provozovatele.  

Jaké osobní udaje o Vás schraňujeme?

jméno a příjmění, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, datum registrace, data objednávek.

Jak jsme tyto osobní údaje získali?

Získali jsme je na základě uzavřené kupní smlouvy, resp. se souhlasem s obchodními podmínkami. 

Jak dlouho o mě osobní údaje shromážďujete?

Osobní údaje spracovávame za účelem vyřízení objednávky a z důvodu finanční kontroly ze strany státních orgánu je archivujeme 10 let. Osobní údaje zpracovávame i za účelem maerketingové komunikace, reklamací, informaci o stažení výrobku z trhu a dále po dobu určenou dalšími právními předpisy. 

Kdo všechno  zná moje osobní údaje?

Osobní údaje předáváme pouze těm stranám, kde je to nezbytně nutné, respektive za účelem vyřízení objednávky.

Zde Vám nabízíme jejich výčet a účel spracování: Webnode - IT řešení e-shopu, 

                                                                                  Seznam cz -   za účelem reklamy

Barvy Kubíček s.r.o. spracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajú je technicky a organizačně zabezpečená v souladu s požadavky Nařízení a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  Barvy Kubíček s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení spracování i přenos k jinému subjektu. Na vyřízení Vaši žádosti máme 30 dní od doručení. Také můžete vznést námitku proti spracování, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento text nabývá platnosti dne 24.3.2020