ochrana osobních údajů  -  všeobecné obchodní podmínky  - reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu barvytachov-eshop.cz.cz

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytujete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaného společností Barvy Kubíček s.r.o. jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

Dostane-li kupující nedopatřením vadné nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem: